ایمن – گاوصندوق شب عاشورا پیامبر جوانان

ایمن – گاوصندوق: شب عاشورا پیامبر جوانان کربلا فرزند پیامبر معاویه عاشورا

گت بلاگز اخبار حوادث آخرین اوضاع دانشجوی زخمی دانشگاه امیرکبیر

مدیرکل دانشجویی دانشگاه امیرکبیر گفت: دانشجوی مضروب این دانشگاه در بیمارستان تحت مواظبت های خاص واقع شده است است و اوضاع آن از نظر جسمی با ثبات است. 

آخرین اوضاع دانشجوی زخمی دانشگاه امیرکبیر

عبارات مهم : دانشجو

مدیرکل دانشجویی دانشگاه امیرکبیر گفت: دانشجوی مضروب این دانشگاه در بیمارستان تحت مواظبت های خاص واقع شده است است و اوضاع آن از نظر جسمی با ثبات هست.

حسین یوسفی خواه به مهر گفت: پنج شنبه شب یکی از دانشجویان این دانشگاه جهت مکالمه تلفنی از درب خوابگاه خارج شده است بود که این دانشجو به ۴ موتور سوار شک می کند و به سمت درب خوابگاه حرکت می کند ولی مورد ضرب و شتم این افراد قرار می گیرد.

وی افزود: این افراد قصد داشتند که تلفن وی را به دزدی ببرنند که به همین علت به این دانشجو با چاقو حمله کردند.

آخرین اوضاع دانشجوی زخمی دانشگاه امیرکبیر

مدیرکل دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: دانشجوی مضروب این دانشگاه به سرعت به بیمارستان انتقال یافته شد و اطلاعات این اتفاق به نیروی انتظامی اعلام شد.

یوسفی خواه اظهار داشت: به علت اتفاق روی داده این دانشجو باید تا چند روز آینده در بیمارستان باشد ولی شرایط فیزیکی و جسمی وی با ثبات است.

مدیرکل دانشجویی دانشگاه امیرکبیر گفت: دانشجوی مضروب این دانشگاه در بیمارستان تحت مواظبت های خاص واقع شده است است و اوضاع آن از نظر جسمی با ثبات است. 

وی تاکید کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیگیر عنوان است و تمام اطلاعات مورد نیاز را به نیروی انتظامی ارائه کرده است.

مدیرکل دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: مکان هایی که در منطقه نزدیک اتفاق دارای دوربین بوده اند به نیروی انتظامی اعلام شده است و عنوان از سوی آنها درحال پیگیری است.

پنج شنبه شب یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد خوابگاهی این دانشگاه به وسیله ۴ موتور سوار مورد ضرب و شتم قرار داده شد که وی به بیمارستان انتقال یافته شده است است.

آخرین اوضاع دانشجوی زخمی دانشگاه امیرکبیر

واژه های کلیدی: دانشجو | دانشجو | دانشگاه | دانشجویان | بیمارستان | نیروی انتظامی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz